Hi , 欢迎来到倍鲜网 !​
   品质保证      新鲜健康
      大闸蟹         沙糖         香蕉         土豆            苹果            莴笋

秒杀
 • 牛肉

  ¥100.00

  ¥55.00

  已结束

 • 江西赣南脐橙/橙子 6枚装 单果重约

  ¥8.00

  ¥6.00

  已结束

 • 农家新鲜鸡蛋 30枚

  ¥38.00

  ¥28.00

  已结束

 • 惊喜格调 化繁为简新品套件

  ¥799.00

  ¥499.00

  已结束

 • 回味心动时刻全棉新品

  ¥509.00

  ¥309.00

  已结束

 • 百年糊涂智礼享52度500mL

  ¥129.00

  ¥89.00

  已结束